Odzyskaj Wzrok

Wlepki

Poniżej znajdują się przygotowane przez nas w ramach akcji wlepki. Tylko niektóre z nich doczekały się druku. Zachęcamy jednak chętne osoby do samodzielnego pobrania grafik i druku wlepek na własną rękę!

ZC 1
ZC 2
ZC 2
ZC 1
ZC 1
ZC 1
ZC 1
ZC 1